Lenka Chalupníčková

Lenka Chalupníčková
Advokátní kancelář

Kontakt

SlužbyObchodní právo

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva a to jak korporátní agendy, tak i závazkověprávních vztahů.


Občanské právo

Pokytujeme svým klientům právní pomoc v oblasti občanského práva, jež zahrnuje konzultace případu, posouzení smluvních vztahů po vypracování dokumentace.


Pracovní právo

Advokátní kancelář Lenky Chalupníčkové poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti pracovního práva související se sepisem pracovních smluv atd.


Rodinné právo

V oblasti rodinného práva Advokátní kancelář Lenky Chalupníčkové řeší zejména problematiku související s  rozvodovými řízeními, úpravou práv k nezletilým dětem atd.


Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Zastupujeme své klienty v následujících řízeních: týkajících se nároků proti státu, správní řízení, před katastrálními úřady, před stavebními úřady atd.


Právní vztahy k nemovitým věcem

Zajistíme komplexní přípravu smluvní dokumentace pro koupi a prodej nemovitých věcí nebo jejich výstavbu, jednání s katastrálními a stavebními úřady atd.

Potřebujete právní pomoc?